Wyniki II etapu rekrutacji uzupełniającej do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju

Lista kandydatów przyjętych do Publicznego Przedszkola Nr3 w Busku-Zdroju w postepowaniu uzupełniającym (pdf)