Ogłoszenie dotyczące zawieszenia zajęć w grupie III