Ogłoszenie - zebrania organizacyjne w poszczególnych grupach