Ogłoszenie dotyczące terminu podpisywania informacji dla rodziców w sprawie korzystania przez dziecko z usług przedszkola.