Harmonogram konsultacji rodziców z nauczycielami na rok szkolny 2021/2022

"Z kulturą mi do twarzy"

Harmonogram spotkań z rodzicami w poszczególnych grupach.

Nabór na stanowisko nauczyciela współorganizującego kształcenie

Ogłoszenie (pdf)

Załącznik nr 1 (do pobrania)

Załącznik nr 2 (do pobrania)

Załącznik nr 3 (do pobrania)

Załacznik nr 4 (do pobrania)

Informacja o wynikach naboru (pdf)

Wyniki II etapu rekrutacji uzupełniającej do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju

Lista kandydatów przyjętych do Publicznego Przedszkola Nr3 w Busku-Zdroju w postepowaniu uzupełniającym (pdf)