Ogłoszenie dotyczące otwarcia Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju

Informuję, że od dnia 12 maja 2020 r. (wtorek) Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju będzie prowadziło zajęcia opiekuńcze w placówce. Rodziców zainteresowanych w/w opieką proszę o kontakt telefoniczny dnia 11 maja 2020 r. (poniedziałek) pod nr tel. 41 378 69 23 oraz wypełnienie umieszczonego druku (oświadczenie rodzica) i dostarczenie go do przedszkola wraz z przyprowadzeniem dziecka.
Na czas ogłoszonej pandemii w przedszkolu obowiązywały będą "Procedury bezpieczeństwa" wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora.

Druk oświadczenia rodzica (do pobrania)

Ogłoszenie dotyczące otwarcia placówki.

Informacja - wydłużenie okresu zawieszenia zajęć w przedszkolu.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostaje wydłużony okres zawieszenia zajęć w nauczaniu stacjonarnym w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju do dnia 24 maja 2020 r.

Ogłoszenie dotyczące terminu podpisywania informacji dla rodziców w sprawie korzystania przez dziecko z usług przedszkola.

 

Informacja dotycząca rekrutacji