Informacja dotycząca kwarantanny.

Kwarantanna domowa - ulotka (tutaj)

Ogłoszenie dotyczące wydłużenia okresu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu.

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, zostaje wydłużony okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju do 10 kwietnia 2020 r.

Materiały edukacyjne dotyczące koronawirusa

Ogłoszenie dotyczące zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu.

Rekrutacja do przedszkola 2020/2021

# Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 28 stycznia 2020 r. (pdf)

# Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (pdf)

# Instrukcja dla rodziców dotycząca rekrutacji do Publicznego Przedszkola Nr 3 na rok szkolny 2020/2021 (pdf)

# Ogłoszenie dotyczące składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (pdf)

# Druk deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (do pobrania)

# Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 3 na rok szkolny 2020/2021 (do pobrania)

# Załącznik Nr 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny (do pobrania)

# Załącznik Nr 2 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziacka (do pobrania)

# Załącznik Nr 3 - oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, studiach lub nauce w systemie dziennym rodziców/opiekunów prawnych (do pobrania)

# Załącznik Nr 4 - oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola (do pobrania)

# Załącznik Nr 5 - oświadczenie o położeniu przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych (do pobrania)

# Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju (do pobrania)