Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

 

 

 

# Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 28 stycznia 2020 r. (pdf)

# Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (pdf)

# Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju (do pobrania)

# Załącznik Nr 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny (do pobrania)

# Załącznik Nr 2 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do pobrania)

# Załącznik Nr 3 - ośwaidczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolego, studiach lub nauce w systemie dziennym rodziców/opiekunów prawnych (do pobrania)

# Załącznik Nr 4 - oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola (do pobrania)

# Załącznik Nr 5 - oświadczenie o położeniu przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych (do pobrania)

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy

Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy (pdf)

Załącznik Nr 1 - kwestionariusz osobowy dla ubiegającego się o zatrudnienie (do pobrania)

Załącznik Nr 2 - oświadczenia (do pobrania)

Załącznik Nr 3 - klauzula informacyjna (do pobrania)

Wyniki naboru na stanowisko głównego księgowego (pdf)

Ogłoszenie dotyczące dyżuru wakacyjnego

Nabór na wolne stanowisko pracy - woźna

Ogłoszenie dotyczące naboru na wolne stanowisko pracy - woźna (pdf)

Załącznik Nr 1 - kwestionaruisz osobowy dla ubiegającego się o zatrudnienie (do pobrania)

Załącznik Nr 2 - oświadczenia (do pobrania)

Załącznik Nr 3 - klauzula informacyjna (do pobrania)

Procedury bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Busku-Zdroju w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 PROCEDURU BEZPIECZEŃSTWA (pdf)