Ogłoszenie dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 

 

 

 

 

 

Procedura bezpieczeństwa (pdf)

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem (pdf)

Oświadczenie rodzica (do pobrania)

Nabór na wolne stanowisko pracy: nauczyciel współorganizujący kształcenie

Ogłoszenie dotyczące naboru na nauczyciela współorganizującego kształcenie (pdf)

Załącznik Nr 1 - kwestionariusz osobowy dla ubiegajacego się o zatrudnienie (do pobrania)

Załącznik Nr 2 - oświadczenia (do pobrania)

Załącznik Nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych (do pobrania)

Załącznik Nr 4 - klauzula informacyjna (do pobrania)

Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego (pdf)

Załącznik Nr 1 - kwestionariusz osobowy dla ubiegającego się o zatrudnienie (do pobrania)

Załącznik Nr 2 - oświadczenia (do pobrania)

Załącznik Nr 3 - klauzula informacyjna (do pobrania)

 

Nabór na wolne stanowisko pracy - woźna w przedszkolu

Ogłoszenie dotyczące naboru na wolne stanowisko - woźna (pdf)

Załącznik Nr 1 - kwestionariusz osobowy dla ubiegającego się o zatrudnienie (do pobrania)

Załącznik Nr 2 - oświadczenia (do pobrania)

Załącznik Nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych (do pobrania)

Załącznik Nr 4 - klauzula informacyjna (do pobrania)

Ogłoszenie dotyczące dyżuru wakacyjnego - sierpień