Informacja - wydłużenie okresu zawieszenia zajęć w przedszkolu.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostaje wydłużony okres zawieszenia zajęć w nauczaniu stacjonarnym w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju do dnia 24 maja 2020 r.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju na rok szkolny 2020/2021

 

Lista kandydatów przyjętych do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju na rok szkolny 2020/2021 (pdf)

Lista kandydatów nieprzyjętych do Publicznego Prezdszkola Nr 3 w Busku-Zdroju na rok szkolny 2020/2021 (pdf)

Informacja dotycząca kolejnego etapu rekrutacji.

Informacja dotycząca rekrutacji

Ogłoszenie dotyczące wydłużenia okresu zawieszenia zajęć w przedszkolu.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostaje wydłużony okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju do dnia 26 kwietnia 2020 r.