Ogłoszenie dotyczące zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu.

Materiały edukacyjne dotyczące koronawirusa

BAL KARNAWAŁOWY - zmiana terminu

W związku z licznymi nieobecnościami związanymi z chorobami dzieci informuję, że Bal Karnawałowy został przesunięty na 14 lutego 2020r. w godzinach od 9:30 do 13:00.

 

Rekrutacja do przedszkola 2020/2021

# Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 28 stycznia 2020 r. (pdf)

# Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (pdf)

# Instrukcja dla rodziców dotycząca rekrutacji do Publicznego Przedszkola Nr 3 na rok szkolny 2020/2021 (pdf)

# Ogłoszenie dotyczące składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (pdf)

# Druk deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (do pobrania)

# Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 3 na rok szkolny 2020/2021 (do pobrania)

# Załącznik Nr 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny (do pobrania)

# Załącznik Nr 2 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziacka (do pobrania)

# Załącznik Nr 3 - oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, studiach lub nauce w systemie dziennym rodziców/opiekunów prawnych (do pobrania)

# Załącznik Nr 4 - oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola (do pobrania)

# Załącznik Nr 5 - oświadczenie o położeniu przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych (do pobrania)

# Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju (do pobrania)

ZAPROSZENIE NA BAL KARNAWAŁOWY 2020

W dniu 24 stycznia 2020 roku w godzinach od 9:30 do 13:00 odbędzie się Bal Karnawałowy.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci !
Mile widziane stroje bajkowe i karnawałowe.