Informacja

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju wraz z nauczycielkami: Beatą Karbowniczek, Magdaleną Prędką, Marzeną Czają, Danutą Kulczycką, Dorotą Bujny i Elżbietą Lepiarz zgłosiły do Kuratorium Oświaty przykłady "Dobrych praktyk", które zostały umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach. Zapraszamy do zapoznania się z przedszkolnymi "dobrymi praktykami", które przyczyniają się do podnoszenia jakości wychowania oraz opieki w naszej placówce. 

"Rytmika"

Wychowanie rytmiczno-muzyczne, krótko mówiąc "rytmika" stawia sobie zadanie, by przez muzykę i ruch wspierać dziecko we wszechstronnym rozwoju i wychowywać go.
W naszym przedszkolu w/w zajęcia prowadzone są przez Panią Beatę Karbowniczek i Łukasza Kosałę w każdej grupie w poniedziałki. Przedszkolaki bardzo chętnie biorą w nich udział, gdyż podczas spotkań angażowane są w radosne muzyczne i ogólnorozwojowe aktywności, uczą się samodzielności i interakcji z rówieśnikami. Zajęcia te pomagają w kształtowaniu wrażliwości na muzykę, uczą właściwych reakcji na bodźce muzyczne i aktywnego słuchania muzyki. Zapewniają również bezpośredni kontakt z instrumentami muzycznymi.

Zajęcia logopedyczne

W przedszkolu oprócz codziennych zajęć wychowawczo-dydaktycznych odbywają się również zajęcia logopedyczne, które prowadzi Pani Anna Musiał. W każdy piątek w godzinach od 8:00 do 13:00 dzieci bardzo chętnie ćwiczą buzie i języczki. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć grupowych w oddziałach przedszkolnych oraz w małych grupach 3 i 4 osobowych.

Konsultacje logopedyczne dla rodziców w każdy piątek w godzinach pracy logopedy.

W dniach:

- 13.11.2015r. konsultacje dla rodziców dzieci z grupy III (5-6 latki)

- 20.11.2015r. konsultacje dla rodziców dzieci z grupy V i VI (5-6 latki)

- 27.11.2015r. konsultacje dla rodziców 4-letnich

- 4.12.2015r. konsultacje dla rodziców dzieci 3-letnich

Konsultacje w godzinach popołudniowych w dniu 16.11.2015r. (poniedziałek) od godziny 15:00.


Porady logopedy:
1. Mówmy do dziecka, już od pierwszych dni jego życia, dużo i spokojnie. Nie podnośmy głosu zwracając się do niego.
2. Nasze wypowiedzi powinny być poprawne językowo, budujmy krótkie zdania, używajmy prostych zwrotów, modulujmy własny głos.
3. Kiedy dziecko wypowie jakieś słowo, zdanie starajmy się rozszerzyć jego wypowiedź, dodając jakieś słowa.
4. Mówmy dziecku co przy nim robimy, co dzieje się wokół niego. Niech mowa towarzyszy spacerom, zakupom, pracom domowym.
5. Mówmy do dziecka zwracając uwagę, aby widziało naszą twarz - będzie miało okazję do obserwacji pracy narządów artykulacyjnych (warg, języka). Karmienie piersią zapewni dziecku prawidłowy rozwój układu artykulacyjnego.
6. Od najmłodszych lat uczymy dbałości o higienę jamy ustnej. Pamiętajmy, aby dziecko nauczyło się gryźć i żuć.
7. Zwracajmy uwagę, aby dziecko oddychało nosem: w przypadku, gdy dziecko oddycha ustami, prosimy pediatrę o ustalenie przyczyny.
8. Odpowiadajmy na pytania dziecka cierpliwie i wyczerpująco.
9. Opowiadajmy i czytajmy dziecku bajki, wierszyki, wyliczanki. Uczmy krótkich wierszy na pamięć.
10. Oglądajmy z dzieckiem obrazki: nazywajmy przedmioty i opisujmy sytuacje prostymi zdaniami.
11. Starajmy się, aby zabawy językowe i dźwiękonaśladowcze znalazły się w repertuarze czynności wykonywanych wspólnie z dzieckiem.

Spotkanie ze Św. Mikołajem

W dniu 4.12.2015r. w przedszkolu odbędzie się spotkanie ze Św. Mikołajem. Serdecznie zapraszamy.