Ogłoszenie "Wielkanocny stroik"

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju serdecznie zaprasza Dzieci wraz z Wychowawcami do wzięcia udziału w konkursie plastycznym  pt.: "Wielkanocny stroik" (forma przestrzenna, materiał dowolny, jeden stroik na grupę).
Prace proszę przekazywać organizatorom konkursu (M. Czaja, D. Kulczycka, A. Paśmińska, M. Sztuk, D. Wyrzycka, J. Zoch) do 11.03.2016r.

Dotyczy rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Nr 13/2013 z dnia 28.01.2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój na rok szkolny 2016/2017.

 

Rodzaj czynności:
- termin w postępowaniu rekrutacyjnym
- termin w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
15.02.2016r.  -  08.03.2016r.
21.04.2016r.  -  01.08.2016r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy:
09.03.2016r – 16.03.2016r.
03.08.2016r. - 10.08.2016r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
31.03.2016r.
11.08.2016r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:
08.04.2016r.
16.08.2016r. - 19.08.2016r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
11.04.2016r.
22.08.2016r.Informacja

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju wraz z nauczycielkami: Beatą Karbowniczek, Magdaleną Prędką, Marzeną Czają, Danutą Kulczycką, Dorotą Bujny i Elżbietą Lepiarz zgłosiły do Kuratorium Oświaty przykłady "Dobrych praktyk", które zostały umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach. Zapraszamy do zapoznania się z przedszkolnymi "dobrymi praktykami", które przyczyniają się do podnoszenia jakości wychowania oraz opieki w naszej placówce. 

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017

Rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju prosimy o pobranie deklaracji od nauczycieli z grup oraz wypełnienie i przekazanie nauczycielom do 14 lutego 2016r.
Nie podpisanie deklaracji będzie uznane jako rezygnacja z uczęszczania dziecka do przedszkola.

"Rytmika"

Wychowanie rytmiczno-muzyczne, krótko mówiąc "rytmika" stawia sobie zadanie, by przez muzykę i ruch wspierać dziecko we wszechstronnym rozwoju i wychowywać go.
W naszym przedszkolu w/w zajęcia prowadzone są przez Panią Beatę Karbowniczek i Łukasza Kosałę w każdej grupie w poniedziałki. Przedszkolaki bardzo chętnie biorą w nich udział, gdyż podczas spotkań angażowane są w radosne muzyczne i ogólnorozwojowe aktywności, uczą się samodzielności i interakcji z rówieśnikami. Zajęcia te pomagają w kształtowaniu wrażliwości na muzykę, uczą właściwych reakcji na bodźce muzyczne i aktywnego słuchania muzyki. Zapewniają również bezpośredni kontakt z instrumentami muzycznymi.