Wyniki I etapu rekrutacji uzupełniającej do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju w postępowaniu uzupełniającym (pdf)

Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego (pdf)

Załącznik Nr 1 - kwastionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania)

Załącznik Nr 2 - oświadczenia (do pobrania)

Załącznik Nr 3 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania)

Załącznik Nr 4 - oświadczenie do procedury naboru (do pobrania)

Wyniki naboru na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego (pdf)

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022

 

 

 

 

 

 

# Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (pdf)

# Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (pdf)

# Instrukcja dla rodziców dotycząca rekrutacji do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju (pdf)

# Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju (pdf)

# Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (pdf)

# Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola (pdf)

# Oświadczenie o wielodzietności rodziny (pdf)

# Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców (pdf)

# Oświadczenie o lokalizacji przedszkola względem miejsca zamieszkania lub pracy rodzica (pdf)

# Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju (do pobrania)

Ogłoszenie - dyżur wakacyjny 2021 r.