Ogłoszenie dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 

 

 

 

 

 

Procedura bezpieczeństwa (pdf)

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem (pdf)

Oświadczenie rodzica (do pobrania)

Lista kandydatów przyjętych do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju w rekrutacji uzupełniającej

 

Lista kandydatów przyjętych (pdf)

Nabór na wolne stanowisko pracy: nauczyciel współorganizujący kształcenie

Ogłoszenie dotyczące naboru na nauczyciela współorganizującego kształcenie (pdf)

Załącznik Nr 1 - kwestionariusz osobowy dla ubiegajacego się o zatrudnienie (do pobrania)

Załącznik Nr 2 - oświadczenia (do pobrania)

Załącznik Nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych (do pobrania)

Załącznik Nr 4 - klauzula informacyjna (do pobrania)

Wyniki postępowania rekrutacyjnego, uzupełniającego do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym (pdf)

Nabór na wolne stanowisko pracy - woźna w przedszkolu

Ogłoszenie dotyczące naboru na wolne stanowisko - woźna (pdf)

Załącznik Nr 1 - kwestionariusz osobowy dla ubiegającego się o zatrudnienie (do pobrania)

Załącznik Nr 2 - oświadczenia (do pobrania)

Załącznik Nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych (do pobrania)

Załącznik Nr 4 - klauzula informacyjna (do pobrania)