Ogłoszenie dotyczące ponownego otwarcia przedszkola

Ogłoszenie - przedłużenie zawieszenia zajęć

Informacji dotycząca ogłoszenia wyników rekrutacji do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju - etap I

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych (pdf)

Lista kandydatów niezakwalifikowanych (pdf)

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju (do pobrania)

Ogłoszenie - zawieszenie zajęć w placówce