Dokumenty

# Statut Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju (pdf)

# Koncepcja pracy, funkcjonowania i rozwoju Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju (pdf)

# Podstawa programowa wychowania przedszkolnego (pdf)

# Prawa dziecka (pdf)

# Program "Kreatywny przedszkolak" (pdf)

# Program edukacyjny "W matematycznej krainie" (pdf)

# Program wychowawczy (pdf)

# Program edukacyjny "Jestem samodzielny" (pdf)

# Program "Znamy zasady bezpieczeństwa" (pdf)

 

 

 

 

Dokumenty archiwalne