Informacja dotycząca administratora danych

Informacja dotycząca administratora danych (pdf)

Informacja o przetwarzaniu wizerunku - RODO

(tutaj)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Publicznym Przedszkolu Nr 3

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Publicznym Przedszkolu Nr 3  (pdf)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników przedszkola (pdf)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych (pdf)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów (pdf)