Grupa V - I miejsce w konkursie "Gwiazdka dla ptaka"

Dzieci z gr. V wraz z rodzicami oraz swymi paniami H. Żądło i A. Kułagą wzięły udział w konkursie "Gwiazdka dla ptaka". Zajęły I miejsce, a zebrana karma będzie przekazana dla ptaków z Ptasiego Azylu w Ostrowie. Na zaproszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przedszkolaki pojechały do Kielc na uroczystość wręczania nagród. Otrzymały dyplom, główną nagrodę - wycieczkę oraz upominki. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie Filharmonii Świętokrzyskiej oraz spotkanie z J. Wróblewskim - założycielem Ptasiego Azylu oraz jedną z jego podopiecznych - sową Ireną. Cała uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.