ANDRZEJKI 2017

"W przedszkolu zabawa
Andrzejek to czas,
niech taniec i pląsy
królują wśród nas."