"Dla każdego coś zdrowego" - dzieci z grupy V robią zdrowe kanapki

Na zajęciach dzieci z gr. V rozmawiały na temat zdrowego odżywiania. Podsumowaniem zajęć były kanapki wykonane przez dzieci zgodnie z zaleceniami zawartymi w wierszu:
"Jeśli chcesz się żywić zdrowo, jadaj zawsze kolorowo!
Jedz owoce i jarzyny, to najlepsze witaminy!
Jedz razowce z grubym ziarnem, zdrowe jest pieczywo czarne!
Na kanapkę, prócz wędliny, połóż listek zieleniny!
I pomidor , i sałata, w witaminy jest bogata!"