Kodeks dobrego zachowania

Realizując kolejne zadanie w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”, dzieci z gr. V utworzyły Kodeks Dobrego Zachowania, dzięki któremu powinno być miło i bezpiecznie. Omówiły i wybrały z wielu przygotowanych ilustracji te, które promują kulturalne zachowanie. Kodeks został umieszczony w widocznym miejscu w sali, tak aby w każdej chwili można sobie było przypomnieć ustalone zasady.
Jednocześnie rozpoczęły „Tydzień uprzejmości” poprzedzony rozmową dotyczącą właściwego zachowania względem innych osób, niesienia pomocy innym oraz używania zwrotów grzecznościowych.