W krainie dźwięków

Mając na celu rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej w grupie II na zajęciach, dzieci pezentowały różne instrumenty przyniesione do przedszkola oraz dały pokaz swoich umiejętności wokalnych. Wykonały również własnoręcznie proste instrumenty - grzechotki, wykorzystując do tego celu różne materiały.