Dla Babci i Dziadka - grupa II

W dniu 22 stycznia z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci z grupy II dla zaproszonych gości wystawiły inscenizację pt.: „Żabki w czerwonych czapkach”. W wierszach i piosenkach wyraziły miłość do swoich dziadków. Na zakończenie dzieci obdarowały babcie i dziadziusiów laurkami i wspólnie zasiedli do słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców.