Skąd mamy mleko? - grupa VI

Dzień Ziemi w grupie III

Obchody Dnia Ziemi

Ekologia w grupie 4-latków

W ramach realizacji projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury” w grupie 4 - latków realizowany był moduł - „Zmisiowany Eko – kalendarz”, którego celem było rozwijanie zainteresowania przyrodą i ochroną środowiska. Poprzez różnorodne formy pracy dzieci poznawały środowisko przyrodnicze, szukały oznak wiosny, podziwiały piękno otaczającej przyrody oglądając przydomowe ogródki i rosnące w nich rośliny. Zapoznały się również z szeregiem różnorodnych świąt związanych z przyrodą i ekologią oraz poznały sposoby segregowania śmieci.

Konkurs "Ozdoby wielkanocne"

W dniu 23.04.2021 r. w grupie II został rozstrzygnięty konkurs Wielkanocny pt.: ”Ozdoby wielkanocne”. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci, dzięki temu powstały bardzo pomysłowe prace. Za udział w konkursie dzieci otrzymały nagrody z rąk Pani Dyrektor Barbary Szostak.