Zajęcia logopedyczne w przedszkolu

W każdy piątek w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia logopedyczne prowadzone przez Panią logopedę Anię Musiał. Razem z panem Języczkiem dzieci ćwiczą swoje buzie: policzki, język, wargi; ćwiczą poprawną wymowę trudnych głosek: sz, ż, cz, dż, r; powtarzają wierszyki, rymowanki, łamańce językowe. Pamiętajmy! Poprawna wymowa jes bardzo ważna. Dziecko, które nie mówi poprawnie pod wzgłędem artykulacyjnym (wadliwie wymawia głoski - najczęściej: sz, ż, cz, dż, r), myli głoski (np. s-sz, z-ż, c-cz, dz-dż, r-l); mówi niedokładnie, niewyraźnie, zniekształca słowa - prawdopodobnie będzie miało trudności w nauce czytania i pisania, zwłaszcza w pisaniu ze słuchu. Dlatego tak ważny jest udział dzieci w zabawach i zajęciach logopedycznych, które usprawniają narządy mowy. 
Porady logopedyczne dla Rodziców do pobrania (tutaj)

Zabawy z jeżem - grupa V

Międzynarodowy Dzień Jeża, przypadający na 10 listopada stał się okazją do tego, by w głowach przedszkolaków z grupy V zaszczepić ciekawość do poznawania otaczającego ich świata, by uczyć wrażliwości i kreatywnego myślenia. Dzień jeża stał się inspiracją do ciekawych zajęć przyrodniczo-matematycznych, muzyczno-ruchowych oraz manualnych.

"Szkoła pamięta" - 2020 rok

Kontynuując ubiegłoroczną inicjatywę Ministerstwa Edukacji Narodowej pod hasłem „Szkoła pamięta” dzieci ze starszych grup upamiętniły bohaterów narodowych oraz przygotowały prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt zadusznych.

"Szkoła do hymnu" 2020 rok

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, nasze przedszkole wzięło udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej pod hasłem "Szkoła do hymnu". Punktualnie o godzinie 11:11, 10 listopada b.r. w każdej z sal zabrzmiał "Mazurek Dąbrowskiego". 

Dzień Postaci z Bajek 2020