Informacja o wynikach naboru na stanowisko woźnej

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju infromuje, że w wyniku naboru na stanowisko pracy woźnej w dniu 12.07.2017 roku,  została wybrana Pani Katarzyna Matuszewska, podczas rozmowy rekrutacyjnej potwierdziła dobrą znajmość zagadnień związanych z pracą na stanowisku woźnej oraz opieką nad dziećmi w wieku przedszkolnym. 

Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy woźnej

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju ogłasza nabór ofert na stanowisko woźnej.
I. Przedmiot naboru :
1. Forma zatrudnienia : umowa o pracę,
2. Wymiar pracy: pełny etat,
3. Data rozpoczęcia pracy : sierpień 2017 r.
3. Miejsce wykonywania pracy: Publiczne Przedszkole nr 3 w Busku-Zdroju
4. Wymagane wykształcenie minimum średnie.
Zakres obowiązków:
- utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń,
- sprzątanie powierzchni użytkowych w budynku Publicznego Przedszkola Nr 3,
- dbanie o powierzony sprzęt, narzędzia pracy, materiały i użytkowanie ich zgodnie z ich przeznaczeniem
- podawanie dzieciom posiłków, mycie naczyń po posiłkach oraz wyparzanie naczyń
- pełnienie dyżurów w szatni.
II. Wymagane dokumenty:
- odręcznie podpisane podanie (z adresem i telefonem kontaktowym)

- życiorys z przebiegu nauki i pracy zawodowej, opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

- kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie
w przypadku zatrudnienia
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. nr 1 – do pobrania)

- oświadczenie o niekaralności (zał. nr 2 – do pobrania)


III. Oferty należy składać w kopertach w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Busku-Zdroju os. Sikorskiego 12 do dnia
11.07.2017 r. do godziny 12:00


Dokumenty do pobrania:
załącznik nr 1
załącznik nr 2

Ogłoszenie dotyczące podpisywania umów przez rodziców

W dniach od 15.05.2017 r. do 17.05.2017 r. od godziny 16:00 do 18:00 odbędzie się podpisywanie umów z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2017/2018.
Prosimy o zabranie dowodu osobistego przez rodzica.
Informacja dotyczy wszystkich dzieci przyjętych do przedszkola, nie podpisanie umowy będzie równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

Zaproszenie na koncert.

W dniu 28.05.2017 r. (niedziela) o godzinie 10:00 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbędzie się koncert przedszkolaków z okazji Dnia Mamy i Taty.
Serdecznie zapraszamy.
Zaproszenie na tę uroczystość przyjęli: Pan Waldemar Sikora Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Pani Jolanta Maj Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Infrastruktury Społecznej.

Informacja dotycząca potwierdzenia uczęszczania dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju na rok szkolny 2017/2018

 

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w dniach od 8.05.2017 r. do 10.05.2017 r. (pdf)